Tình trạng sản phẩm trả về khi sử dụng hình thức FBL

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

 

Đối với hàng hóa theo hình thức FBL khi về lại kho Lazada sẽ được bộ phận kiểm tra chất lượng "QC" kiểm tra. Nếu tình trạng hàng hóa nằm trong tình trạng còn tốt và được bộ phận QC duyệt "QC passed " thì sẽ được nhập kho bán tiếp. Còn trong trường hợp bộ phận QC từ chối " QC fail " thì hàng hóa sẽ được trả hàng trực tiếp về lại nhà bán hàng.

Khi nhận hàng, Nhà bán hàng cần làm theo quy trình xử lý hàng hư hại để được bồi thường

  1. Đồng kiểm hàng hóa cùng đại diện Lazada
  2. Điền đầy đủ Biên Bản Nhận Hàng Hư Hại đính kèm trong kiện hàng ( bao gồm cả số UID (Vd: LAVN548ef2) hoặc số đơn hàng của sản phẩm hư hại) , ký tên xác nhận giữa 2 bên
  3. Chụp hình ảnh sản phẩm hư hại + hình ảnh Biên Bản Nhận Hàng Hư Hại tai ĐÂY

Sau khi nhập thông tin vào mẫu form Yêu cầu bồi thường, bộ phận Hỗ Trợ Đối Tác Lazada (PSC) sẽ liên hệ & giải quyết bồi thường cho nhà bán hàng.

Thông tin tham khảo các khóa học liên quan đến FBL 

https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/fulfillment-by-lazada/

Link đăng ký khóa học: https://attendee.gototraining.com/10263/catalog/688647600408970752?tz=Asia/Jakarta

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful