Quy trình cụ thể khi Nhà bán hàng gửi hàng hóa tới nhà kho do Lazada chỉ định

cong.nguyen

Một khi sản phẩm tới được nhà kho do Lazada chỉ định, chúng sẽ được kiểm tra bởi đội ngũ kiểm tra chất lượng và chúng sẽ được dán nhãn và lưu trữ trong nhà kho.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful