Làm sao để có thể lấy lại hàng hóa FBL đã giao theo kho chỉ định của Lazada ?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Anh/chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau :

1. Đăng nhập Seller Center

2. Chọn Sản Phẩm -> Thực hiện đơn hàng bởi Lazada -> Trả hàng về nhà bán hàng -> Tạo yêu cầu mới

3. Điền đầy đủ thông tin trong cửa sổ Yêu cầu trả hàng

3.1 Tìm sản phẩm: Copy tên sản phẩm cần trả về vào ô tìm kiếm , chọn enter để xuất hiện dòng Sản phẩm + Số lượng bên dưới => cập nhật số lượng cần trả về ( lưu ý, kiểm tra số lượng tồn thực tế "Thực hiện đơn hàng bởi Lazada trên Seller Center cho sản phẩm tương ứng để đảm bảo yêu cầu đúng số lượng cần trả). Nếu tạo nhiều sản phẩm trả về, sau khi tạo xong sản phẩm thứ 1, quay lại ô tìm kiếm và làm tương tự như trên cho đến hết.

3.2 Chọn hình thức vận chuyển:

Nếu tự đến kho Lazada lấy hàng về : chọn "Lấy hàng bởi nhà bán hàng"

Nếu nhờ Lazada hỗ trợ gửi về kho: chọn "Được gửi bởi kho Lazada"

3.3 Chọn thời gian trả hàng : Ngày & giờ

"Được gửi bởi kho Lazada" : sẽ được trả sau ít nhất 3 ngày kể từ ngày tạo RS

"Lấy hàng bởi nhà bán hàng" : Lazada sau khi chuẩn bị hàng xong sẽ gửi email xác nhận thời gian đến lấy hàng, thủ tục giấy tờ cần thiết, địa chỉ, người liên hệ tại kho Lazada.

3.4 Ý Kiến

Điền thông tin cần hỗ trợ từ Lazada.

Nếu chọn "Được gửi bởi kho Lazada" :vui lòng điền địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận hàng của nhà cung cấp để Lazada liên hệ trước khi đến trả hàng tại ô này

3.5 Bấm duyệt.

 

Các thủ tục tiếp theo FBL team sẽ hỗ trợ và liên hệ với bên nhà cung cấp (nếu có) để hoàn thành việc trả hàng.

Thông tin tham khảo các khóa học liên quan đến FBL 

https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/fulfillment-by-lazada/

Link đăng ký khóa học: https://attendee.gototraining.com/10263/catalog/688647600408970752?tz=Asia/Jakarta

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful