Nhà bán hàng nên làm gì khi nhận được món hàng trả lại không đúng?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Sau khi nhận sản phẩm trả về, nhà bán hàng vui lòng điền thông tin/hình ảnh đầy đủ tại đường link dưới đây: https://lazadacontent.formstack.com/forms/vn_return_claims

Tại lý do khiếu nại vui lòng chọn "Giao Sai Hàng Hóa" 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful