Chính Sách Khách Hàng Trả Lại Hàng (Customer Return Policy) tại Lazada Vietnam như thế nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Tại Lazada Vietnam, Khách Hàng có thể trả lại hầu hết những sản phẩm có thể trả lại trong vòng 7 hoặc 14 ngày (tùy theo hình thức đổi trả hàng được áp dụng trên sản phẩm). Đối với danh sách những món hàng không được trả lại, vui lòng tìm đến mục Chính Sách Trả Hàng (Return Policy)
Với FBL áp dụng chính sách tương tự.

Xem thêm chính sách đổi trả hàng của Lazada tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful