Quy định về số lượng hình ảnh đăng tải

cong.nguyen

Số lượng hình ảnh có thể được đăng tải tối đa là 8 hình ảnh và phải phù hợp với những yêu cầu về hình ảnh mà bộ phận Nội dung đưa ra. Tối thiểu 500 x 500 pxl và tối đa 2000 x 2000 pxl.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful