Tại sao SKU phải được duyệt lại khi nhà bán hàng cập nhật giá?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada muốn tránh tình trạng cập nhật sai giá do lỗi con người tạo ra và đồng thời có thể quản lý được tất cả các thông tin thay đổi trên hệ thống Seller Center nhằm mục đích hỗ trợ cho nhà bán hàng tốt hơn.

Các trường hợp sau đây sẽ phải duyệt lại khi seller chỉnh giá:

  • Chỉnh giá mới so với giá cũ chênh lệch 80%.
  • Giá bán và giá khuyến mãi không chênh lêch 80.
  • Chỉnh giá đi kèm với chỉnh nội dung, hình ảnh.

Tham gia các khóa học trực tuyến về đăng tải sản phẩm tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful