Nhà bán hàng có thể tự chọn đơn vị vận chuyển cho riêng mình không?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Đối với hình thức giao nhận vận chuyển thì Lazada sẽ quyết định chủ yếu, và căn cứ vào hình thức giao nhận và thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết với Lazda

Ngoài ra, nếu có những ý kiến, phàn nàn hoặc thay đổi đơn vị vận chuyển vì một số lý do khách quan. Nhà bán hàng có thể tự chọn đơn vị vận chuyển cho riêng mình nếu nhà bán hàng đáp ứng đủ điều kiện của đơn vị vận chuyển đó. 

Nhà bán hàng có thể gửi email, hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà bán hàng để được hỗ trợ tốt.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful