Đã quá hạn chuyển khoản nhưng tôi vẫn chưa nhận được thanh toán từ Lazada?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada sẽ thanh toán cho nhà bán hàng thỏa các điều kiện sau:

  • Hợp đồng kinh doanh đã hoàn tất, tức là đã đầy đủ chữ ký của 2 bên

(Nếu hợp đồng kinh doanh chưa hoàn tất, anh/chị vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh hoặc Nhân viên quản lý ngành hàng)

  • Số dư cuối kỳ lớn hơn 50.000 VND

(Nếu số dư cuối kỳ nhỏ hơn 50.000 VND, Lazada sẽ giữ lại và cộng dồn vào chu kỳ sau để tiết kiệm chi phí chuyển khoản)

  • Thông tin ngân hàng anh/chị cung cấp là chính xác

(Nếu thông tin không chính xác, khoản tiền Lazada thanh toán cho nhà bán hàng sẽ bị ngân hàng hoàn trả, các chu kỳ sau đó Lazada sẽ tạm giữ khoản thanh toán cho đến khi anh/chị cung cấp lại thông tin chính xác sẽ chuyển khoản lại cho anh/chị)

Thời gian Lazada thực hiện việc chuyển tiền là ngày 20 (cho chu kỳ thứ nhất) và ngày 05 (cho chu kỳ thứ hai) hằng tháng. Thời gian để việc chuyển khoản từ Ngân Hàng Citibank – Chi nhánh Hồ Chí Minh đến các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có thể cần ít nhất 03 (ba) ngày vàm việc, tùy thuộc vào hệ thống quản lý của ngân hàng. Như vậy, hạn chót để Nhà bán hàng nhận tiền là 03 ngày làm việc sau ngày 05 và ngày 20.

Nếu ngày 05 và ngày 20 rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, Lazada sẽ thực hiện việc chuyển khoản vào ngày làm việc trước đó, hạn chót để Nhà bán hàng nhận tiền là 03 ngày làm việc sau ngày Lazada chuyển khoản.

Nếu anh/chị thỏa tất cả điều kiện phía trên nhưng sau hạn chót thanh toán vẫn chưa nhận được tiền, anh/chị vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn để được hỗ trợ.

Xem thêm khóa học Báo Cáo Tài Chính tại Học Viên Lazada 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful