Phí hoa hồng của tôi thể hiện trên báo cáo thanh toán không chính xác?

cong.nguyen

Vui lòng gửi thông tin cho PSC qua Hotline 08 7303 1177 hoặc hòm thư partnersupport@lazada.vn cùng với thông tin về mức hoa hồng chính xác mà Shop đã ký kết bằng hợp đồng với Lazada. PSC sẽ kiểm tra với bộ phận Kinh doanh và Kế toán và sẽ trả lời anh chị trong vòng 48h tới.

 

(*) Lưu ý: Phí hoa hồng áp dụng dựa trên ngành hàng, sản phẩm mà nhà bán hàng đang kinh doanh và cập nhật trong mục quản lý sản phẩm trên hệ thống Seller Center

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful