Khi nào sẽ nhận được hóa đơn dịch vụ của Lazada?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada xuất hóa đơn phí dịch vụ của từng tháng và gửi hóa đơn điện tử cho Nhà bán hàng qua hộp thư anh/chị đã đăng ký trong mục Thông tin nhà bán hàng trên Seller Center.

Thời gian để anh/chị nhận được hóa đơn điện tử của tháng T là ngày 10 - 15 tháng T+1. Anh/chị vui lòng tìm email với tiêu đề: HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SỐ

Nếu sau thời gian trên anh/chị vẫn chưa nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn để được hỗ trợ.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful