Nhà cung cấp có thể xuất hóa đơn cho Lazada không?

cong.nguyen

Lazada là kênh mua sắm thương mại điện tử trực tuyến và khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng nhận được sản phẩm, nên về việc xuất hóa đơn VAT nếu khách hàng có yêu cầu thì nhà bán hàng sẽ phải xuất cho khách hàng, và ngược lại. Lazada sẽ không nhận hay áp dụng hóa đơn bên mình xuất qua dưới dạng hóa đơn chi phí hàng tháng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful