Đơn đặt hàng đã được vận chuyển, nhưng Khách Hàng chưa nhận được. Khi kiểm tra với giao nhận, họ nói rằng các món hàng đã bị thất lạc trong quá trình giao. Vậy nhà bán hàng phải làm gì?

cong.nguyen

Lazada sẽ hỗ trợ báo lại những món hàng bị thất lạc cho bên vận chuyển giao nhận LEX/ HCM và hoàn trả lại sớm cho nhà bán hàng.

Trong trường hợp vận chuyển làm mất hàng thì Lazada sẽ bồi thường 100% giá trị đơn hàng và nhà bán hàng phải xuất hóa đơn và gửi cho bộ phận hỗ trợ đối tác để có thể tiến hành các bước thực hiện bồi thường tiếp theo

Với FBL, việc giao các đơn đặt hàng sẽ được quản lý bởi Lazada, nên bạn không cần phải phối hợp với nhà vận chuyển

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful