Có kích thước tối đa của gói hàng cho việc giao hàng không?

cong.nguyen

Hiện tại, về kích thước của gói hàng là không giới hạn, nhưng bên vận chuyển thứ 3 sẽ tính thêm phí phát sinh cho những món hàng quá khổ.  

Với FBL , vui lòng chú ý rằng, nhà bán hàng cần phối hợp với Lazada trước khi gửi sản phẩm đến nhà kho của Lazada, và kiểm tra kích thước tối đa của sản phẩm giao.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful