Nhà bán hàng nên làm gì khi vận chuyển sai một món hàng?

cong.nguyen

Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ nhà bán hàng partnersupport@lazada.vn hoặc  (08) 7303 1177  để hỗ trợ thu lại món hàng về sớm đế tiến hành giao nhận lại ( nếu có thể  )

Trong trường hợp liên hệ chậm trễ với bộ phận hỗ trợ đối tác, đơn hàng có hể bị từ chối nhận hàng, hoặc nhận được phản ánh từ khách hàng thì nhà bán hàng sẽ bị áp dụng phí phạt căn cứ theo hợp đồng ký kết với Lazada

Với  hình thức giao nhận FBL, sản phẩm sẽ được vận chuyển trực tiếp từ nhà kho của Lazada. Nhiệm vụ của Lazada là vận chuyển lại đúng sản phẩm cho khách hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful