Điều gì xảy ra nếu nhà bán hàng không vận chuyển đơn hàng trong vòng 48 giờ?

cong.nguyen

Thời gian giao nhận hàng hóa càng sớm nhất có thể thì tỷ lệ giao hàng thành công càng cao. Trương hợp giao hàng cho vận chuyển > 48h khách hàng có thể hủy bỏ đơn đặt hàng.

Từ trạng thái HBMP ( handle_by_mp) cho đến RTS ( ready_to_ship ) thì nhà bán hàng cần phải thực hiện động tác duyệt đơn hàng trong 24h, nếu vượt quá khoản thời gian quy định thì phí phạt mặc định 200.000vnd sẽ được áp dụng do trễ cập nhật trạng thái đơn hàng

Ngoài ra, nếu không sẵn sàng giao cho vận chuyển > 48h nhà bán hàng sẽ bị tính phí mặc định (Default fee) là 200.000 VND cho mỗi đơn đặt hàng căn cứ theo như hợp đồng ký kết với Lazada

Với hình thức FBL, các đơn đặt hàng sẽ được vận chuyển trực tiếp từ kho của Lazada trong vòng một ngày. Điều này là lợi ích lớn nhất của Lazada

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful