Thời gian đến lấy hàng của đơn vị vận chuyển là khi nào?

Vo Dang Khoa

1/ Đối với hình thức Dropshipping (Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng)

Tùy thuộc vào đơn vị vận chuyển sẽ có thời gian lấy hàng khác nhau:

  • Đơn vị vận chuyển LEX (Lazada Express)

 

  • Đơn vị vận chuyển VNPost

 

2/ Đối với hình thức Drop-Off (Giao hàng tại nơi nhận hàng)

Nhà bán hàng cần giao hàng đến nơi nhận hàng trong vòng 24h tính từ lúc đơn hàng được chuyển sang trạng thái sẵn sàng giao hàng.

Để biết được nơi nhận hàng, nhà bán hàng có liên hệ bộ phận hỗ trợ đối tác PSC qua hotline 08 7303 1177 hoặc email partnersupport@lazada.vn.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful