Làm thế nào để tìm thấy địa chỉ vận chuyển của Khách Hàng?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Chọn "Đơn hàng" > "Quản lý đơn hàng". Nhập chọn mã số đơn đặt hàng (Order Number) liên quan để xem các chi tiết khách hàng.

Vui lòng click vào mã số đơn hàng cần tìm địa chỉ vận chuyển của khách hàng, hệ thống Seller Center sẽ hiển thị thông tin địa chỉ chi tiết của khách cho đơn hàng đó

Với hình thức FBL, quá trình vận chuyển hàng hóa sẽ được quản lý bởi Lazada. Nhà bán hàng không cần phải kiểm tra địa chỉ của khách hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful