Làm thế nào để in được biên nhận bán hàng và hóa đơn ?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Vào mục Đơn hàng và chọn Quản lý đơn hàng => Click chọn những đơn hàng cần in tem vận chuyển và chọn In tất cả tài liệu cho các mục được chọn

 

 

 

Đối với nhà bán hàng theo hình thức giao nhận Drop-shipping

Truy cập hệ thống Seller Center, chọn " Đơn hàng" > "Quản lý đơn hàng", vào mục "Đơn hàng chờ xử lý" chọn đơn hàng sẽ giao đi, chọn "In tem nhãn vận chuyển" cho sản phẩm sẽ giao. Vui lòng kiểm tra kỹ mã vạch cập nhật trên tem vận chuyển áp dụng hình thức này.

Với hình thức FBL, hóa đơn của đơn đặt hàng cho khách Hàng sẽ được in trực tiếp bởi Lazada. Tuy nhiên, các hóa đơn sẽ được in theo những tài liệu được ủy quyền hợp pháp được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful