Làm thế nào để nhà bán hàng đạt điểm giao hàng trên 8?

Ngoc Le

Để đat điểm giao hàng trên 8, nhà bán hàng phải đảm bảo điểm tốc độ xử lý đơn hàng như sau:


  • Tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong cùng ngày (Ship N0) và tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong 2 ngày (Ship N2) đối với nhà bán hàng sử dụng Nhà Vận chuyển LEX và tự giao hàng.
  • Tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong 2 ngày (Ship N2) đối với nhà bán hàng giao hàng ra bưu cục
    và chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi tự động trên Seller Center.
  • Tỉ lệ sẵn sàng giao hàng trong 48 giờ đối với nhà bán hàng sử dụng hình thức Manual – nhập mã vận
    đơn để Sẵn sàng giao đi trên Seller Center.

Tham khảo chi tiết thêm tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful