Tại sao bạn không thể nhận được thanh toán cho các đơn đặt hàng mà đã được vận chuyển (shipped)?

cong.nguyen

Lazada Vietnam sẽ thanh toán Nhà Bán Hàng cho những món hàng đã được giao thành công (delivered)

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful