Có những dấu hiệu nào cho thấy được báo cáo thanh toán khi sản phẩm tham gia chương trình khuyến mãi này đã được bán ?

cong.nguyen

Không, hiện tại vẫn chưa có các mục thông báo hay thông tin thanh toán áp dụng cho các mã sản phẩm áp dụng theo chương trình khuyến mãi này . Thay vào đó, nhà bán hàng có thể kiểm tra trong mục " Tổng quan giao dịch " để kiểm tra các khoản thanh toán này

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful