Tôi có thể tự ý thay đổi số lượng tồn kho và giá bán trong chương trình khuyến mãi được không ?

cong.nguyen

Điều này không được áp dụng, vì nhà bán hàng sẽ phải cập nhật số lượng tồn kho chính xác trong quá trình tham gia khuyến mãi. Tuy nhiên, việc thay đổi này chỉ áp dụng cho thay đổi số lượng tồn kho hàng hóa trong danh mục " Sản phẩm ", riêng về Giá bán thì sẽ không được cho phép điều chỉnh

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful