Đối với hàng FBL, Lazada sẽ tính phí cho việc tạo ra hàng trả về và tính phí trả hàng về

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada có tính phí cho việc tạo hàng trả về từ Nhà bán hàng & tính phí như sau:

1. Phí trả hàng về theo yêu cầu Nhà bán hàng

Hàng trả về theo yêu cầu được tính mức phí là 1,450*Thể tích khối hộp nhà sản xuất (VND)

+ Thể tích khối hộp nhà sản xuất : (DàixRộngxCao)/6,000

2. Phí vận chuyển hàng trả về kho Nhà bán hàng

Thể tích Khối

(c*r*d)/6,000

Áp dụng tất cả khu vực

(VND)

<20 kg

100,000

20-50

190,000

50-100

370,000

100-300

650,000

300-500

1,000,000

500-800

1,400,000

800-1000

1,600,000

>1000

+1,600 mỗi 1kg tiếp theo

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful