Đối với hàng FBL, Cách gửi sản phẩm đến nhà kho do Lazada chỉ định

Nguyen Minh Nhut

Hàng FBL có thể được chuyển đến kho bằng 1 trong 2 cách sau

Nhà bán hàng tự sắp xếp xe + nhân sự giao hàng đến kho Lazada

  • Kho Lazada Hà Nội: Lô 1.2, đường Độc Lập, KCN Hà Bình Phương. Thường Tín
  • Kho Lazada Hồ Chí Minh : Lô 1.4, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng.

Lazada sẽ đến lấy hàng tại kho Nhà bán hàng (trong khu vực Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh) theo biểu phí sau:

 

Thể tích Khối

(c*r*d)/6,000

Áp dụng tất cả khu vực

(VND)

<20 kg

100,000

20-50

190,000

50-100

370,000

100-300

650,000

300-500

1,000,000

500-800

1,400,000

800-1000

1,600,000

>1000

+1,600 mỗi 1kg tiếp theo

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful