Đối với hàng FBL, Cách gửi sản phẩm đến nhà kho do Lazada chỉ định

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Hàng FBL có thể được chuyển đến kho bằng 1 trong 2 cách sau

Nhà bán hàng tự sắp xếp xe + nhân sự giao hàng đến kho Lazada

  • Kho Lazada Hà Nội: Lô 1.2, đường Độc Lập, KCN Hà Bình Phương. Thường Tín
  • Kho Lazada Hồ Chí Minh : Lô 1.4, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng.

Lazada sẽ đến lấy hàng tại kho Nhà bán hàng (trong khu vực Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh) theo biểu phí sau:

 

Thể tích Khối

(c*r*d)/6,000

Áp dụng tất cả khu vực

(VND)

<20 kg

100,000

20-50

190,000

50-100

370,000

100-300

650,000

300-500

1,000,000

500-800

1,400,000

800-1000

1,600,000

>1000

+1,600 mỗi 1kg tiếp theo

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful