Cách gửi sản phẩm FBL đến nhà kho do Lazada chỉ định

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để gửi hàng FBL đến kho Lazada, nhà bán hàng cần

  1. Tạo Đề Nghị Gửi Hàng (PO) trên Seller Center
  2. Nộp chứng từ liên quan
  3. Bộ phận FBL team sẽ gửi PO cho nhà bán hàng ( đến giao hàng tại kho) hoặc chuyển cho bộ phận lấy hàng đến nhận hàng tại kho nhà bán hàng

Xem thêm cách tạo Đề Nghị Gửi Hàng (PO) tại Đây

Các thủ tục tiếp theo FBL team sẽ hỗ trợ và liên hệ với bên nhà cung cấp (nếu có) để hoàn thành việc giao/nhận hàng .

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful