Khách Hàng có thể mang các món hàng trả lại của họ trực tiếp tới nhà kho của Lazada hoặc nhà kho của Nhà Bán Hàng không?

cong.nguyen

Không, Điều này còn phụ thuộc vào chính sách đổi trả hàng của Lazada, vui lòng tuân thủ chính sách hoàn trả thích hợp của Lazada Việt Nam tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful