Quy định về thời gian kiểm duyệt để sản phẩm được online

cong.nguyen

Sản phẩm sẽ được kiểm tra và duyệt trong vòng 48 tiếng bởi bộ phận sản phẩm,vui lòng cung cấp cho PSC SKU của sản phẩm, PSC sẽ cập nhật tình trạng sau khi sản phẩm được duyệt.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful