Sản phẩm của nhà bán hàng đã bật ở Seller Center, nhưng không xuất hiện ở trang Lazada

cong.nguyen

 

Tại Lazada, nhà bán hàng chỉ có thể đạt doanh thu tốt khi các sản phẩm của bạn online và được khách hàng nhìn thấy. Vì thế, bạn cần đảm bảo rằng tất cả SKU đăng tải đều hiển thị trên website. Song trong một số trường hợp, sản phẩm của bạn đã được kiểm duyệt và online nhưng sau đó bị tắt. 

 

Dưới đây là các lý do ảnh hưởng đến tình trạng hiển thị của SKU:

 

  1. Sản phẩm của nhà bán hàng bị tắt vì nghi ngờ là hàng cấm bán/ hàng giả/ hàng nhái/ hàng đã qua sử dụng

 

Với quy trình Auto-QC, sản phẩm của nhà bán hàng có thể được duyệt và online tạm thời. Nhưng sau đó, bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ rà soát và kiểm tra để xác định về chất lượng nội dung và hình ảnh của sản phẩm. Do đó, những sản phẩm nằm trong danh mục hàng cấm bán sẽ bị tắt. 

 

Ngoài ra, các sản phẩm nằm trong diện nghi ngờ hàng giả/ hàng nhái/ hàng đã qua sử dụng cũng sẽ bị tắt khi có yêu cầu từ bộ phận AQM. Trong trường hợp sản phẩm của nhà bán hàng là hàng thật, xin vui lòng liên hệ bộ phận PSC và cung cấp đầy đủ chứng từ để sản phẩm được mở lại.

 

Nhà bán hàng có thể kiểm tra lý do sản phẩm bị tắt bằng cách vào mục Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Chất lượng kém

 FS1.jpg


  1. Sản phẩm hết hàng

 

Trong trường hợp hàng tồn của SKU bằng 0, sản phẩm sẽ không hiển thị trên website. Để kiểm tra hàng tồn, vui lòng vào mục Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Hết hàng. 

 FS2.jpg

 

  1. Tài khoản nhà bán hàng đã chạm mốc OVL

 

Tất cả nhà bán hàng đều được giới hạn số đơn hàng mỗi ngày. Điều đó có nghĩa, nếu số đơn hàng trong ngày đã chạm mức tối đa, tất cả sản phẩm của nhà bán hàng sẽ tạm thời bị tắt. 

 

  1. Sản phẩm của nhà bán hàng bị tắt vì lý do kém chất lượng

 

Trong một số trường hợp, SKU bị tắt vì lý do chất lượng kém: doanh thu và hiển thị thấp/ tỷ lệ đổi trả, hủy đơn hàng và phàn nàn cao. Để SKU có thể online trở lại, vui lòng cải thiện nội dung, hạ giá bán và đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful