Cách đăng tải sản phẩm mới

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

PSC sẽ hướng dẫn từng bước cũng như cung cấp file hướng dẫn (https://sellercenter.lazada.vn/help) để anh chị có thể dễ dàng thực hiện.

  • Cách 1: Tạo sản phẩm trực tiếp trên Seller Centre

Anh chị vào Seller Center -> Sản phẩm-> Thêm sản phẩm -> Chọn ngành hàng chính -> Chọn ngành hàng phụ-> Chọn tab trên thanh công cụ - Thông tin sản phẩm - Thông tin chi tiết sản phẩm- Giá sản phẩm - Hình ảnh. 

  • Cách 2: Tạo sản phẩm hàng loạt bằng file

Nhà bán hàng có thể lên hệ thống Seller Center để tải file mẫu của từng ngành hàng. Sau đó điền đầy đủ những thông tin cần thiết sau đó up file đó lên hệ thống. (Seller có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây: https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/list-your-products/)

 

Tham gia các khóa học trực tuyến về đăng tải sản phẩm tại ĐÂY

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful