Hình nào sẽ là hình mẫu chính của sản phẩm được đăng trên Lazada?

cong.nguyen

Hình này sẽ xuất hiện ở danh mục chính, khi tìm kiếm cũng như sản phẩm tương tự, là hình đầu tiên, hình chính diện của sản phẩm

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful