Làm sao để nhận biết sản phẩm bị từ chối duyệt?

cong.nguyen

Nhà bán hàng vui lòng vào Mục Sản phẩm - Quản lý sản phẩm - Chất lượng kém. Tại mục này bộ phận Nội dung của Lazada đã nêu rõ lý do các sản phẩm bị từ chối duyệt, nhà bán hàng vui lòng chỉnh sửa theo yêu cầu đó và báo lại PSC sau khi chỉnh sửa xong, PSC sẽ báo để bộ phận Nội dung duyệt các sản phẩm này trong thời gian sớm nhất

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful