Cách thay đổi thông tin chuyển khoản thanh toán

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nếu thay đổi tên chủ tài khoản:

Anh/chị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin vào PHIẾU THÔNG TIN NHÀ BÁN HÀNG (đính kèm tại ĐÂY, anh/chị có thể tải hướng dẫn tại ĐÂY), sau đó gửi lại file mềm cho financesupport@lazada.vn để Lazada kiểm tra lại thông tin. Sau khi Lazada thông báo thông tin đã đúng anh /chị vui lòng gửi bản cứng về Lazada:

  • 2 bản cứng, ký tên (ghi rõ họ tên, chức vụ), đóng dấu, giáp lai
  • 1 Bản photo hoặc bản sao y giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế (nếu có)
  • 1 Bản photo hợp đồng cũ: phần có chứa thông tin khi ký kết hợp đồng để bên pháp lý tiện đối chứng

Người nhận và địa chỉ:

Trần Lâm Phương Uyên - MP Finance

Lầu 19, Sai Gon Centre Building, Tower 2

Address 1: 67 Lê Lợi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Address 2: 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Nếu thay đổi số tài khoản/tên ngân hàng/mã ngân hàng: 

Anh/chị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin vào BIÊN BẢN THAY ĐỔI TÀI KHOẢN (đính kèm tại ĐÂY, anh/chị có thể tải hướng dẫn tại ĐÂY), sau đó gửi lại file mềm cho financesupport@lazada.vn để LZD kiểm tra lại thông tin. Sau khi LZD thông báo thông tin đã đúng anh /chị vui lòng ký tên, đóng dấu (nếu có) và gửi bản cứng về LZD theo người nhận và địa chỉ:

Thạch Phương - Phòng chứng từ tài chính.

Lầu 19, Sai Gon Centre Building, Tower 2

Address 1: 67 Lê Lợi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Address 2: 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Bộ phận tài chính sẽ cập nhật và thanh toán theo thông tin mới cho Quý nhà bán hàng sau khi nhận được bản cứng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful