Làm sao để kiểm tra thanh toán chi tiết hàng tuần là của những đơn hàng nào?

cong.nguyen

Hiên nay, việc thanh toán các tuần sẽ được Lazada cập nhât thông qua báo cáo thanh toán được gửi cho nhà bán hàng hàng tuần ( vì hiện tại mục báo cáo thanh toán trên hệ thống Seller Center đang được bảo trì và nâng cấp ) sẽ thông báo cho nhà bán hàng khi hệ thống hoạt động trở lại

Quý đối tác có thể kiểm tra doanh thu và các khoản phí áp dụng đã được đề cập và nêu rõ trong báo cáo hàng tuần và  nhà bán hàng có thể dễ dàng đối chiếu

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful