Lazada sẽ chuyển khoản thanh toán vào ngày nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Chu kỳ thanh toán trên Lazada mỗi tháng gồm có:

  • Chu kỳ thứ nhất: Ngày 1 đến Ngày 14
  • Chu kỳ thứ hai: Ngày 15 đến Ngày cuối cùng của tháng

Thời gian Lazada thực hiện việc chuyển tiền là ngày 20 (cho chu kỳ thứ nhất) và ngày 05 (cho chu kỳ thứ hai) hằng tháng. Thời gian để việc chuyển khoản từ Ngân Hàng Citibank – Chi nhánh Hồ Chí Minh đến các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có thể cần ít nhất 03 (ba) ngày vàm việc, tùy thuộc vào hệ thống quản lý của ngân hàng. Như vậy, hạn chót để Nhà bán hàng nhận tiền là 03 ngày làm việc sau ngày 05 và ngày 20.

Nếu ngày 05 và ngày 20 rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, Lazada sẽ thực hiện việc chuyển khoản vào ngày làm việc trước đó, hạn chót để Nhà bán hàng nhận tiền là 03 ngày làm việc sau ngày Lazada chuyển khoản.

Nếu anh/chị thỏa tất cả điều kiện phía trên nhưng sau hạn chót thanh toán vẫn chưa nhận được tiền, anh/chị vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn để được hỗ trợ.

Xem thêm chi tiết tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful