Cách tính Commission (Phí hoa hồng)

cong.nguyen

Phí hoa hồng là phần phí mặc định được áp dụng tùy theo từng ngành mặt hàng sản phẩm mà nhà bán hàng kinh doanh trên Website thương mại điện tử của Lazada.vn và được nêu rõ trong hợp đồng thỏa thuận đã ký kết

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful