Quá trình duyệt đăng ký hợp tác thương mại với Lazada sẽ diễn ra trong bao lâu?

cong.nguyen

Việc đăng nhập vào hệ thống Seller của nhà bán hàng diễn ra dễ dàng sau khi được tạo tài khoản ; và đã cập nhật các sản phẩm mới lên hệ thống. Tài khoản của nhà bán hàng sẽ được duyệt trong thời gian làm việc từ 5-7 ngày làm việc hành chính sau khi hoàn tất các quy trình cơ bản của Lazada.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful