Điểm đánh giá nhà bán hàng được tính toán như thế nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Điểm đánh giá Nhà Bán Hàng được tính bởi 4 chỉ tiêu với 4 yêu cầu:

  • Điểm tốc độ xử lý đơn hàng >8 điểm.
  • Tỉ lệ hủy hàng do nhà bán hàng <0.5%.
  • Tỉ lệ giao sai, giao thiếu <0.3%.
  • Tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm <0.3% Với mỗi chỉ tiêu vi phạm yêu cầu, nhà bán hàng bị trừ 2 điểm.

Ví dụ: Tỉ lệ giao sai, giao thiếu của nhà bán hàng là 0.5% và tỉ lệ hủy hàng do nhà bán hàng là 1%. Nhà bán hàng sẽ bị trừ 4 điểm. Điểm vận hành của nhà bán hàng là 6.

Trong đó, Điểm tốc độ xử lý đơn hàng được tính dựa trên:

Tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong cùng ngày (Ship N0) và tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong 2 ngày (Ship N2) đối với nhà bán hàng sử dụng Nhà Vận chuyển LEX và tự giao hàng.

Tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong 2 ngày (Ship N2) đối với nhà bán hàng giao hàng ra bưu cục và chuyển trạng thái sẵn sàng giao đi tự động trên Seller Center.

Tỉ lệ sẵn sàng giao hàng trong 48 giờ đối với nhà bán hàng sử dụng hình thức Manual – nhập mã vận đơn để Sẵn sàng giao đi trên Seller Center.

Ví dụ: Nhà bán hàng có tỉ lệ giao hàng trong ngày là 18% (tương đương 4 điểm) và tỉ lệ giao hàng trong 2 ngày là 90% (tương đương 8 điểm), vì vậy Điểm tốc độ xử lý đơn hàng là 6 điểm.


Số sao đánh giá trên website của nhà bán hàng sẽ được cập nhật hàng tháng (thay vì hàng tuần như trước đây), dựa trên điểm vận hành trung bình của 4 tuần trong tháng theo tỉ lệ lần lượt là 20%-25%-25%-30% và chia cho 2.

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful