Hướng dẫn phương pháp thay đổi truy cập cài đặt thường xuyên

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để có thể thay đổi thông tin cài đặt, thông tin nhà bán hàng thì nhà bán hàng có thể thực hiện thông qua các bước sau:

  • Thay đổi mật khẩu, nhà bán hàng có thể chọn vào thông tin quên mật khẩu, và hệ thống sẽ tự động gửi đường link thay đổi vào email đăng nhập vào hệ thống Seller Center. Sau đó, vui lòng cập nhật mật khẩu mới mà nhà bán hàng muốn thay đổi
  • Thay đổi thông tin liên hệ, nhà bán hàng có thể tự cập nhật thay đổi các thông tin này và điền vào các mục dấu (*) yêu cầu để có thể tiến hành quá trình thay đổi này trên hệ thống Seller Center.

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful