Khi nào thì nhà bán hàng có thể giao đơn hàng cho vận chuyển?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nhà bán hàng sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị và đóng gói Hàng Hóa để sẵn sàng cho khâu lấy hàng/giao hàng của Nhà Vận Chuyển trong cùng ngày nếu Đơn Hàng được nhận trước 2 giờ chiều ngày hôm đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác, không trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ nếu Đơn Hàng được nhận sau 2 giờ chiều của ngày đặt hàng.

 

1/ Đối với hình thức Dropshipping (Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng)

Tùy thuộc vào đơn vị vận chuyển sẽ có thời gian lấy hàng khác nhau:

  • Đơn vị vận chuyển LEX (Lazada Express)

 

  • Đơn vị vận chuyển VNPost

 

2/ Đối với hình thức Drop-Off (Giao hàng tại nơi nhận hàng)

Nhà bán hàng cần giao hàng đến nơi nhận hàng trong vòng 24h tính từ lúc đơn hàng được chuyển sang trạng thái sẵn sàng giao hàng.

Để biết được nơi nhận hàng, nhà bán hàng có liên hệ bộ phận hỗ trợ đối tác PSC qua hotline 08 7303 1177 hoặc email partnersupport@lazada.vn.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful