Hướng dẫn đăng nhập vào Seller Center

cong.nguyen

Anh chị vui lòng kiểm tra bạn đã đăng ký hợp tác với Lazada chưa?
Nếu "Có": vui lòng nhập email đăng nhập và bấm chọn quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi đường link hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới đến hòm thư của bạn, vui lòng kiểm tra email được gửi từ địa chỉ noreply@lazada.vn trong hộp thư đến hoặc trong mục thư rác để cài đặt lại mật khẩu mới. Trong trường hợp không khả dụng, vui lòng gửi mail về hòm thư partnersupport@lazada.vn hoặc gọi tới hotline 08-7303 1177 để được hỗ trợ.

Nếu "Chưa": vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau, chúng tôi sẽ chuyển sang bộ phận Kinh doanh để hỗ trợ liên hệ trong thời gian sớm nhất:
- Tên công ty/shop
-Mặt hàng cung cấp
- Email/website/trang xã hội (nếu có)
-Người liên hệ và SĐT liên hệ.
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful