New Seller - Làm sao để tôi có thể trở thành NCC chính thức của Lazada

thuy.pham-thi

Vui lòng liên hệ tới Bộ phận Kinh doanh của Lazada theo thông tin sau để được hướng dẫn trở thành NCC chính thức của Lazada:

 

Ms. Trâm
Phòng Kinh Doanh (Sales Team)
Email: tram.ha@lazada.vn
Số điện thoại: 0937.058.791

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful