Seller Center là gì?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng cung cấp tên Shop trên Seller Center và email, PSC sẽ báo bộ phận Hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp anh chị và gửi video hướng dẫn cụ thể qua email

 

Action: đường link hướng dẫn sử dụng Seller Center https://www.youtube.com/watch?v=94B7wZZjRBY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful