Tôi không thể duyệt ready to ship cho đơn hàng

thuy.pham-thi

Xác định lỗi: 

* Do Lỗi hệ thống: Hiện tại Seller Center đang được nâng cấp một số chức năng mới, anh chị vui lòng thoát hệ thống và đăng nhập trong vòng 1-2h tới. PSC sẽ nhanh chóng báo với bộ phận IT để hoàn tất quy trình cập nhập này và sẽ phản hồi lại anh chị khi hoạt thống hoạt động trở lại

 Action: Cập nhập tình trạng mới nhất về lỗi hệ thống để báo lại MC

 

 

* Do Cập nhập sai đơn vị vận chuyển: Anh chị vui lòng đọc số vận đơn tương ứng, PSC sẽ hỗ trợ chuyển đổi tên đơn vị vận chuyển hoặc hỗ trợ nhập vận đơn vào đơn hàng cho anh chị. Anh chị lưu ý chọn đúng đơn vị vận chuyển cho những lần nhập vận đơn sau

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful