Tôi đã giao hàng, tuy nhiên đơn hàng của tôi bị mất trong quá trình vận chuyển?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng cung cấp lại số đơn hàng và số vận đơn chính xác, PSC sẽ hỗ trợ kiểm tra với đơn vị vận chuyển về hành trình của đơn hàng và phản hồi với anh chị về kết quả cuối cùng

 

Action: Kiểm tra với 3PL về hành trình của đơn hàng. Nếu đơn hàng xác nhận giao thành công, báo thanh toán với Delivery team. Nếu đơn hàng mất (được 3PL xác nhận bồi thường), báo KAM là payment request cho MC

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful