Tôi nhập sai số vận đơn vào đơn hàng

thuy.pham-thi

Đơn hàng đã giao đi: Anh chị vui lòng cung cấp số đơn hàng và số Vận đơn chính xác, PSC sẽ báo bộ phận vận chuyển hỗ trợ chuyển đổi trên hệ thống chính (OMS) Lazada giúp anh chị!

Đơn hàng chưa giao đi: PSC xin phép báo thông tin với bộ phận hỗ trợ khách hàng để hủy đơn hàng (lý do là không thể xuất điều tin được nữa) và đặt lại đơn hàng mới cho KHách hàng

 

Action: Đơn hàng đã giao đi: đưa thông tin lên Gdoc để Huy 3PL cập nhập lại trên OMS
Đơn hàng chưa giao đi: báo 3PL chuyển trạng thái về Failed Delivery, notes trên OMS và báo CS đặt lại đơn hàng mới

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful