Phí thu hộ COD được tính thế nào?

thuy.pham-thi

*GHN không có COD Fee
*KTTC: Những đơn hàng dưới 1tr5 là 16,000  cho 1 đơn, trên 1,5 triệu là 1% giá trị đơn hàng
*HCMP: Dưới 300,000 COD Fee là 13,000, Từ 300,000 đến 600,00k: COD Fee là 15,000, Từ 600,000 đến 1 triệu COD Fee là 17,000, Từ 1tr đến 1tr5: COD Fee 18,000, Trên 1tr5 COD fee là 1,09% tổng giá trị đơn hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful