Tôi quên mật khẩu đăng nhập, làm sao để tôi có thể lấy lại mật khẩu này?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng nhập email anh/chị vui lòng nhập email vào ô trống (phần điền địa chỉ email), bấm chọn "Quên mật khẩu". Hệ thống sẽ tự động gửi một đường dẫn kết nối đề nghị cài đặt mật khẩu mới vào email của anh/chị (vui lòng kiểm tra trong cả hộp thư rác)

Trong trường hợp vẫn không thể đăng nhập hoặc không thể cài đặt mật khẩu mới, anh/chị vui lòng báo lại PSC qua email này hoặc qua điện thoại hỗ trợ 08-7303 1177, PSC sẽ báo với bộ phận liên quan trực tiếp hỗ trợ anh/chị.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful