Làm sao để tôi có thể thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của mình?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng gửi email về hòm thư partnersupport@lazada.vn, PSC sẽ gửi thông tin đến bộ phận hỗ trợ OPS để chuyển đổi email cho anh chị

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful