Làm sao để tôi có thể tạo thêm tài khoản trên Seller Center?

thuy.pham-thi

Để thực hiện tốt hơn trong việc quản lý và hỗ trợ các NCC, chúng tôi không khuyến khích các NCC tự tạo thêm tài khoản trên hệ thống Seller Center. Vui lòng liên hệ người phụ trách ngành hàng của bạn để được hỗ trợ chi tiết hơn!

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful